Stichting Het Lichtpunt

Stichting Het Lichtpunt biedt ondersteuning en begeleiding bij wonen:

In de Wlz (Wet langdurige zorg) voor mensen met een Wlz indicatie:

 • Wonen met verblijf (24 uurszorg)
 • VPT (Volledig Pakket Thuis) mensen ontvangen de zorg in hun eigen woning
 • ...

Locaties

Stichting het Lichtpunt
Kerkstraat 45
2223AG Katwijk
Netherlands

Informatie voor werknemers

Bij Het Lichtpunt werken 26 medewerkers.
Er wordt gewerkt met een Wlz team en een Wmo team.
Medewerkers ondersteunen en begeleiden cliënten zoals verwoord in de visie en missie. Er is sprake van stabiele teams en medewerkers die de cliënten goed kennen.

 

Wat maakt het werken bij Het Lichtpunt zo leuk?

Op de vraag wat het werken bij Het Lichtpunt leuk maakt, gaven medewerkers o.a. de volgende antwoorden:

 • Fijne collega’s, korte lijnen
 • Er is aandacht voor de privé situatie
 • De cliënt staat voorop
 • Mogelijkheid om mee te denken
 • Vrijheid van werken
 • Voldoende tijd en ruimte om cliënten de aandacht te geven die ze nodig hebben
 • Prettig werken in kleine organisatie
(071) 4023041
aphilippi@stichtinghetlichtpunt.nl
www.stichtinghetlichtpunt.nl

Informatie voor studenten

Het Lichtpunt is een door Calibris erkend leerbedrijf.
De erkenning betreft S.A.W. (Sociaal Agogisch Werk). Studierichting: Sociaal Pedagogisch Werker 3 en 4.

Marja Haasnoot
(071) 4023041
marja@stichtinghetlichtpunt.nl
www.stichtinghetlichtpunt.nl

Informatie voor vrijwilligers

Binnen Het Lichtpunt is een enthousiaste groep vrijwilligers actief.

Het Lichtpunt vindt dat:

 • Vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg- en dienstverlening.
 • Vrijwilligers bijdragen aan het welzijn van cliënten.
 • Vrijwilligers van onschatbare waarde zijn voor cliënten.

Het doel van de inzet van vrijwilligers is:
De kwaliteit van zorg en leven van cliënten vergroten.

Vrijwilligers ontplooien activiteiten met individuele cliënten en in groepsverband.

Aanmelden en informatie inwinnen kan via de coördinator vrijwilligers, Milou de Monyé.

Milou de Monyé
(071) 4023041
Milou@stichtinghetlichtpunt.nl
www.stichtinghetlichtpunt.nl

Informatie

Phone: 
(071) 4023041
Workfields: 
Gehandicaptenzorg