U bent hier

Organisaties

Care2Care is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk opgericht voor en door zorg- en welzijnsorganisaties. We zijn er voor alle organisaties in ons werkgebied ongeacht de omvang of signatuur. Door samen te...
GGMD voor Doven en Slechthorenden is een landelijke organisatie met brede ervaring en expertise in de zorg en dienstverlening. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle terreinen van het...
Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort. De grondslag van de stichting is Gods Woord en de drie Formulieren van...
Wij zijn mboRijnland Sinds 1 september zijn ID College en ROC Leiden samen mboRijnland. Een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). In onze naam...
RegioCoöp is de coöperatie van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Regioplus. De algemene doelstelling van RegioCoöp is het ondersteunen van de leden...
RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn...
ZorgBrug biedt gespecialiseerde verpleegkundige zorg, daar waar de patiënt verblijft. Of dat nu thuis is, in het ziekenhuis of in een zorginstelling. ZorgBrug zet haar specialisme in voor het Groene Hart Ziekenhuis,...