U bent hier

Organisaties

Wij zijn mboRijnland Sinds 1 september zijn ID College en ROC Leiden samen mboRijnland. Een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). In onze naam...
PlusZorg biedt zorg en begeleiding thuis, of in het verpleeg- of verzorgingshuis van minimaal 2 tot 24 uur aaneengesloten. PlusZorg is onderdeel van de Fundis holding waar o.a. ook Vierstroom deel van uitmaakt. PlusZorg...
Ziek worden of hulp en begeleiding nodig hebben. Men staat er niet graag bij stil. Echter als het zover mocht komen, wil men het liefst in de eigen, vertrouwde thuisomgeving worden verzorgd of begeleid op de momenten...
Tussen alle grote zorgaanbieders in de regio Leiden, vind je aan het Rijn-Schiekanaal ons prachtig gelegen Zorgcentrum Roomburgh. Klein van formaat, maar zelfstandig groot geworden in het bieden van kwaliteit en...
Raamwerk biedt ondersteuning en begeleiding aan ruim 700 cliënten, van alle leeftijden, met een verstandelijke en/of lichamelijke of gedragsmatige beperking. Dit gebeurt op het gebied van wonen, dagbesteding en (para)...
RegioCoöp is de coöperatie van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband Regioplus. De algemene doelstelling van RegioCoöp is het ondersteunen van de leden...
De zorggroep ROHWN is een samenwerkingsverband dat oorspronkelijk in 2007 is opgericht door de huisartsen in de regio West-Nederland. In een zorggroep werken huisartsen, praktijkondersteuners en andere gespecialiseerde...
Stichting Het Lichtpunt biedt ondersteuning en begeleiding bij wonen: In de Wlz (Wet langdurige zorg) voor mensen met een Wlz indicatie: Wonen met verblijf (24 uurszorg) VPT (Volledig Pakket Thuis) mensen ontvangen de...
Het beste uit jezelf, voor het beste uit de ander Elke dag het beste uit onszelf Wij zijn bevlogen professionals die zich dag in, dag uit inzetten voor een goede kwaliteit van zorg voor onze cliënten. Die regels niet...
Stichting Pro Senectute biedt, zonder winstoogmerk, op persoonlijke wijze zorg en een stijlvolle woonomgeving voor gelijkgestemde senioren, waarbij kwaliteit, goede omgangsvormen en privacy vanzelfsprekende elementen...