U bent hier

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

De regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn in onze regio wordt steeds krapper. Stil zitten is geen optie. Actie is nodig.

Voor de middellange termijn (perspectief 2023) is een Regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld. Met het Actieprogramma 'Van tekorten naar kansen' bundelen we onze krachten. Een daadkrachtige aanpak en concrete oplossingen voor de korte en langere termijn waar werkgevers en opleidingsinstituten nauw bij betrokken zijn. Wij werken vanuit vertrouwen, energie en in verbondenheid aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in zorg en welzijn te realiseren!

 

Rol Care2Care

Care2Care voert de activiteiten uit met alle partners die RAAT hebben ondertekend en gaan ondertekenen. Zij initieert, stimuleert, ondersteunt, faciliteert, verzamelt en verspreidt informatie, voert uit, bewaakt de voortgang, zorgt voor verbinding en samenhang, communiceert en coördineert. Nieuwe initiatieven worden alleen ontplooid als dat echt nodig is en anders wordt er zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande initiatieven.

Aanspreekpunten voor de actielijnen zijn:
Actielijn 1: Lies Lokkerbol, lies@care2care.nl
Actielijn 2: Maartje Bouwens, maartje@care2care.nl
Actielijn 3: Lilian Menu, lilian@Care2Care.nl

 

Vervolg

In RAAT 2.0. benoemen we mooie ambities, actielijnen en concrete activiteiten. Nu de uitdaging om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan en verder nog meer te gaan concretiseren en daadwerkelijk uit te gaan voeren. Qua rolverdeling/ verantwoordelijkheden zal zoveel mogelijk worden aangesloten bij huidige structuren van projectleiders, netwerken en overlegstructuren.

Care2Care zal zorgdragen voor het totaaloverzicht en waar gewenst verbindingen leggen tussen de diverse projecten/initiatieven. Specifieke aandacht zal hierbij ook zijn voor de wijze van communicatie zodat voor alle betrokkenen e.e.a. zo efficiënt mogelijk verloopt.

 

RegieRAAT 

De RegieRAAT, bestaande uit de voorzitters van de actielijnen, fungeert als een bestuurlijk platform voor RAAT 2.0: Van Tekorten naar Kansen. Minimaal 3 keer per jaar monitort de RegieRAAT de voortgang van het RAAT. Tevens worden eventuele bijstellingen van acties in dit overleg afgestemd. De voorzitters zijn:

Actielijn 1: Marja van der Valk en Miranda Schouten
Actielijn2: Gerard Gerding
Actielijn 3: Lita Berkhout en Lia de Jongh. 

De RegieRAAT is aangesteld door het bestuur van Care2Care en fungeert als een speciale commissie.

Samenhang diverse projecten in de regio