U bent hier

LID RAAD VAN TOEZICHT

dinsdag, juni 11, 2019 - 17:10

De coöperatie Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland (Zorggroep ROHWN) gevestigd te Sassenheim (Zuid-Holland) en daaraan verbonden Regionale Shared Service Organisatie Stichting ©aliber is per 1 mei 2019 op zoek naar

 

EEN LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

 

Expertisegebieden: Zorgstelsel, zorgverzekeringen, ondernemerschap en bedrijfsvoering

De raad van toezicht heeft tot taak om integraal toezicht te houden op het beleid van het  bestuur en de algemene gang van zaken binnen de zorggroep ROHWN en Stichting ©aliber en staat zij,  voor zover passend bij de rol als toezichthouder, het bestuur met raad en daad ter zijde.

Meer specifiek heeft de raad de volgende hoofdtaken:

 • zorgdragen voor een goed functionerend bestuur, door het vervullen van de werkgeversrol namens de Algemene Leden Vergadering van de Zorggroep ROHWN.
 • toezien op de doelmatige besteding van de middelen van de coöperatie en de stichting, onder andere door het vaststellen van de begroting en de jaarrekening;
 • goedkeuren van strategisch beleid en toezicht houden op de uitvoering ervan op hoofdlijnen, waarbij afspraken worden gemaakt over ijkpunten en rapportage;
 • functioneren als sparringpartner voor het bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit drie leden. Uitgangspunt is dat de raad van toezicht een multidisciplinaire samenstelling heeft. Daarbij is het van belang dat de volgende aandachtsgebieden geborgd zijn:

 • kennis van bestuurlijke verhoudingen;
 • kennis van de zorgverzekeringswet
 • kennis van de zorg en in het bijzonder de eerstelijn gezondheidszorg en gemeenten.;
 • ondernemerschap, zien van kansen en bedreigingen;
 • personeelsmanagement.

Bedrijfsprofiel

De zorggroep ROHWN is een samenwerkingsverband dat oorspronkelijk in 2007 is opgericht door de huisartsen in de regio West-Nederland. In een zorggroep werken huisartsen, praktijkondersteuners en andere gespecialiseerde zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers, samen om de chronische zorg in de regio te organiseren rondom de patiënt. Dit wordt ook wel ketenzorg genoemd. De Zorggroep wordt bestuurd door een tweetal bestuurders t.w. een algemeen bestuurder en een medisch bestuurder (huisarts).

De ROHWN ondersteunt de huisartsen bij het maken van gezamenlijke afspraken over de zorg die geleverd wordt aan patiënten met de chronische aandoeningen Diabetes, COPD/Astma en CVRM en is ook de schakel tussen zorgverleners en de zorgverzekeraars. Deze afspraken gaan over de kwaliteit van de zorg, het registreren van de zorg en over het door- en terug verwijzen van patiënten. Het maken van deze afspraken is nodig om de zorg aan u zo optimaal mogelijk te organiseren en de kwaliteit van zorg te waarborgen.

In de nabije toekomst zal de organisatie van uw zorg in toenemende mate in uw eigen wijk vorm en inhoud worden gegeven. Dat betekent dat de aangesloten huisartsen in toenemende mate in uw wijk samenwerkingsverbanden gaan vormen samen met de diëtiste, de fysiotherapeut, uw apotheek maar ook met de psycholoog en met de wijkverpleegkundige. Dit traject zal de komende jaren worden gerealiseerd. De Zorggroep transformeert zich hierbij naar een regio organisatie (beleidsmatige en projectmatige ondersteuning) waarbij de Shared Service Organisatie ©aliber zich inzet om de huisartsen en de wijksamenwerkingsverbanden pragmatisch te ondersteunen.

De Zorggroep ROHWN en de Stichting ©aliber zijn actief in het gebied van West Nederland. De aangesloten huisartsen werken in Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, De Zilk, Hazerswoude Rijndijk, Hillegom, Katwijk (ZH), Koudekerk aan den Rijn, Leiden, Leimuiden, Lisse, Nieuwveen, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijpwetering, Roelofarendsveen, Sassenheim, Ter Aar, Voorhout, Warmond, Woubrugge en Zoeterwoude. In totaal zijn ruim 130 huisartsen aangesloten met een totaal verzorgingsgebied van 250.000 patiënten.

Functie eisen: 

Algemene eisen lid raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht werken volgens de richtlijnen van de Governance code Zorg en zijn in staat om:

 • afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
 • beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
 • het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
 • besluitvaardig te handelen;
 • te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
 • ontwikkelingen van de eerstelijn gezondheidszorg en de maatschappij zelfstandig te volgen;
 • door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
 • hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
 • in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken;
 • hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van het bestuur en de coöperatie en de stichting.

Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder is een pré.

(sollicitatie)informatie: 

Als u zich in dit profiel herkent, horen wij graag van u in een kort en bondige reactie. Een formeel aanstellingsbesluit zal volgen in de maand september 2019. De gesprekken zullen plaatsvinden eind van de zomer.

De vergoeding voor een lid raad van toezicht is gesteld op € 4.500,-- voor een lid van de Raad van Toezicht en de voorzitter € 5.000,00 als vergoeding per jaar. (exclusief btw).

Uw brief en curriculum vitae kunt u tot en met uiterlijk 1 juli 2019 versturen naar info@rohwn.nl , ter attentie van de heer J.Y. Brehler, bestuurder Zorggroep ROHWN en ©aliber, onder vermelding van vacaturenummer 201902.

Meer voor inhoudelijke informatie kunt u de website www.rohwn.nl raadplegen of contact opnemen met de bestuurder via telefoonnummer 0252-767099.

Detailed information

Datum van inzending: 
11 juni 2019
Vacature status: 
Gesloten
Soort vacature: 
Vacature
Werkervaring: 
Senior
Categorie: 
Bestuurd / directie
Dienstverband: 
Fulltime
Opleidingsniveau: 
WO
Werkvelden: 
Eerstelijnszorg
Type aanstelling: 
Baan
Reageren voor: 
1 juli 2019
Uur per week: 
In onderling overleg
Locatie: 
ROHWN
Organisatie:
ROHWN
Postcode:
2171 HC
Plaats:
Sassenheim